Bloeddruk

Mensen met een hoge bloeddruk merken daar in eerste instantie zelf meestal niets van. Vaak komt het aan het licht bij een meting door een arts. Bij ernstige of langdurige verhoogde bloeddruk kunnen klachten optreden als; hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en braken, kortademigheid, rusteloosheid en wazig zien. 

Door een hoge bloeddruk kunnen de bloedvaten dichtslibben, met alle gevolgen van dien. 

Door een disbalans tussen bepaalde mineralen die het lichaam nodig heeft kan een hoge bloeddruk ontstaan. De disbalans tussen deze mineralen wordt veroorzaakt door een verkeerd voedingspatroon.

Tijdens het buddy-traject kijken we hoe dit verkeerde voedingspatroon is ontstaan en hoe we dit kunnen verbeteren. 

 

Ik wil hier graag meer over weten!

Welke vetten hebben een positieve en welke vetten hebben een negatieve werking op mijn bloeddruk?
Welke vetten hebben een positieve en welke vetten hebben een negatieve werking op mijn bloeddruk?