EMB-test

Soms zouden we allemaal wel eens in ons lichaam willen kijken. Functioneert alles wel zoals het zou moeten? Hebben we tekorten aan bepaalde vitaminen en mineralen? (ook al eten we voldoende groente en fruit) Waarom hebben we bepaalde klachten? Waarom heb je een opgeblazen gevoel na het eten? Wat is de oorzaak van mijn huidklachten? Waardoor worden mijn gewrichtsklachten erger? Hoe komt het dat ik altijd buikpijn heb tijdens mijn menstruatie of zoveel last heb van mijn eisprong? Allemaal vragen waar je zomaar mee rond kunt lopen. De EMB-test kan je bij deze vragen helpen.

 

Wat is een EMB-test?

De Energetische Morfologische Bloedtest is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed (bloed uit de haarvaten) wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire (aanvullende) bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaardes van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De EMB test geeft een beter beeld van het totale plaatje. Je krijgt inzicht in de reguliere waarden (bloedplaatjes, hematologie, rode en witte bloedcellen), maar het kan ook tekorten, verstoringen en belastingen laten zien.


Met een EMB bloedtest krijg je inzicht in reguliere waarden (zoals de bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen), maar het kan ook verschillende tekorten, verstoringen en belastingen aan het licht brengen. Waarden die met dit onderzoek naar boven kunnen komen zijn onder andere:

 • Vitaminen & mineralen
 • Vetzuren
 • Hormonen
 • Neurotransmitters
 • Stressparameters
 • Ziekteverwekkers, virale en bacteriële belasting
 • Darm- en leververstoring
 • Voedingsintolerantie

Waarom kiezen voor een EMB-test?

Door het afnemen van een EMB-test krijg je een uitgebreid overzicht over bovenstaande waarden. De test wordt ingezet wanneer je last hebt van klachten waar binnen de reguliere geneeskunde geen oorzaak voor kan worden gevonden of waarvoor geen behandeling kan worden gegeven waarmee de oorzaak van de klachten aangepakt wordt. Denk daarbij ook aan klacht op psychisch vlak.

Daarnaast kan deze test ook ingezet worden als een soort APK voor je lichaam. Je wilt dan weten of alle waardes nog zo zijn zoals ze zouden moeten zijn.

 

Is een EMB-test iets voor mij?

Een EMB-test is iets voor jou wanneer je:

 • Meer wilt weten over de werking van jouw lichaam
 • Een APK wilt voor je lichaam
 • Wilt ontdekken wat de oorzaak is van de klachten die je ervaart en daaraan wilt werken
 • Er voor open staat om n.a.v. de testuitslag een eet- en leefpatroon wilt vinden wat bij jou past

Hoe gaat in zijn werk?

1. Intake en test (30 minuten)

Vooraf aan de EMB-test vul je een uitgebreid vragenformulier in over jouw gezondheid. Tijdens een consult bespreken we het invulde formulier en wordt de bloedtest afgenomen. Het afnemen van het bloed duurt maar een paar minuten. Met een prikpen wordt via de vinger wat bloed afgenomen.

 

2. Onderzoek lab

Het bloed wordt voor onderzoek naar het lab gestuurd. Een EMBtest B.V. medewerker / therapeut bekijkt de alle uitslagen en verwerkt deze. De uitslagen worden vervolgens teruggestuurd naar de aanvragende therapeut. Dit proces duurt ongeveer 2 weken.

 

3. Verslaglegging

De uitslag van de EMB-test wordt door mij uitgewerkt in een uitgebreid verslag.

 

4. Bespreken testuitslag (60 minuten)

De testuitslag wordt  met de cliënt  besproken. Er wordt uitgelegd hoe de uitslag geïnterpreteerd moet worden en waar de noodzaak ligt om aan te werken. Ook wordt het suppletieadvies besproken die is gegeven door de EMBtest B.V. medewerker / therapeut. De cliënt is er vrij in om het suppletieadvies over te nemen.

Aan de hand van dit gesprek zal worden besproken of verdere begeleiding nodig is.

 

Kosten: €249,-

 

Dit bevat de intake en test, het onderzoek door het lab, verslaglegging en het bespreken van de testuitslag. Wil jij graag weten of de EMB-test jou kan helpen? Neem dan contact met mij op.


Belangrijk

De EMB-test als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben voor de geschoolde therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat ongeveer 70-80% van de patiënten verbetering opmerkt; patiënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzertabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

 

Disclaimer 
De adviezen die worden gegeven naar aanleiding van de uitslag van de EMB test hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest® vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.